Privacyverklaring Online met Marinka

Online met Marinka, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 80301428, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfs- en contactgegevens

Online met Marinka
Dr. Schaepmanstraat 42
7071 ZL Ulft
06-42646320
onlinemetmarinka.nl

Online met Marinka is een eenmanszaak. De eigenaar, Marinka Mellee, is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via info@onlinemetmarinka.nl

Persoonsgegevens die kunnen worden verzameld

Online met Marinka verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens die jij verstrekt via websiteformulieren, per mail, telefonisch en via social media kanalen als Instagram, Facebook, LinkedIn, Messenger.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Online met Marinka verwerkt

Haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via info@onlinemetmarinka.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Online met Marinka verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Online met Marinka analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Online met Marinka verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang zij persoonsgegevens bewaart

Online met Marinka bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
-Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres verwijderen wij na vijf jaar.

Facturatie
De gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen, zoals je naam, e-mailadres en overige gegevens. Bij betaling krijgen we te zien van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Offertes, facturen en betaalgegevens bewaren acht jaar.

E-mailmarketing
Persoonsgegevens worden o.a. verzameld om je tips, de nieuwsbrief en commerciële informatie te kunnen mailen. Dit gebeurt op basis van toestemming, bijvoorbeeld door aanmelding via de website. Je kunt je eenvoudig afmelden en wordt dan direct uitgesloten van verdere mails. Twee keer per jaar worden de afgemelde adressen verwijderd. Persoonsgegevens worden dus bewaard van afmelding plus maximaal 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Online met Marinka verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Online met Marinka blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ontvangers van persoonsgegevens:
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • Learndash, de software voor de online leeromgeving.
 • Boekhouder
 • Facturatiesysteem
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten.
 • E-mailmarketing

Doorgifte derde landen

Zij probeert persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomt ze er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt

Online met Marinka gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, om het gebruik van de website te kunnen optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst, en deze worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

Social media

Content van onze website delen we via social media. Dit kan door middel van social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook
Instagram
LinkedIn
Pinterest

E-mailmarketing cookies van MailBlue (meer informatie)

Voor meer informatie over cookies:

Wat zijn cookies en hoe werken ze?

Hoe weiger en/of verwijder je cookies?

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Online met Marinka en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@onlinemetmarinka.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt zij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Online met Marinka wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Klacht melden

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd

Online met Marinka neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@onlinemetmarinka.nl. Online met Marinka heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Laptop is beveiligd door middel van een wachtwoord.
 • De externe opslag is beveiligd met een wachtwoord.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Jouw gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die zij gebruikt om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Online met Marinka
Bezig met affiliate marketing
Wordpress website bouwer
Training WordPress website maken

Dr. Schaepmanstraat 42
7071 ZL ULFT

info@onlinemetmarinka.nl

KvK: 80301428
Btw: NL002914553B30

Portretfoto's door Maxime Haak van MaxGraphy

Privacyverklaring
Algemene voorwaarden

© Copyright 2020 - 2024 Online met Marinka Alle rechten voorbehouden

Gratis tips ontvangen over het bouwen van websites?